Jooble bezbednost

Kako da prijavim slobodno radno mesto?
Kada tražite posao na Jooble-u, naš cilj je ponuditi vrhunske poslove, uz očuvanje sigurnosti naših korisnika. Imamo opciju Prijave koja vam omogućava da na...
Thu, 21 Сеп, 2023 у 2:21 ПО ПОДНЕ
Saveti za sigurnu pretragu poslova
Ovi saveti će vam pomoći da prepoznate nepoštenog poslodavca ili prevarnu radnu priliku i sprečite sebe da se prijavite za takve poslove. Nedostatak korpo...
Wed, 5 Јул, 2023 у 8:34 ПРЕ ПОДНЕ
Naišao/la sam na nepoštenog poslodavca. Koji su sledeći koraci?
Pre svega, prioritet nam je bezbednost i dobrobit naših dragocenih korisnika. Snažno se zalažemo za zaštitu naših korisnika od nepoštenih poslodavaca ili pr...
Wed, 5 Јул, 2023 у 8:17 ПРЕ ПОДНЕ
Popularni prevrtljivi oglasi za posao
Prevare u vezi sa poslovima Bezbedno zaposlenje je jedan od glavnih ciljeva Jooble-a. Zato naš tim za moderaciju temeljno proverava kompanije i poslove koji...
Fri, 11 Авг, 2023 у 5:27 ПО ПОДНЕ
Pazite na sumnjive komunikacije putem društvenih mreža ili aplikacija za razmenu poruka
Jooble je međunarodni sajt za pretragu poslova koji svakodnevno koristi milioni ljudi u 67 zemalja širom sveta. Međutim, važno je napomenuti da Jooble ne n...
Thu, 18 Апр, 2024 у 11:23 ПРЕ ПОДНЕ